Úvod

Vítame Vás v rezervačnom systéme Agentúry pre podporu výskumu a vývoja (APVV), prostredníctvom ktorého môžete požiadať o konzultáciu zameranú na poradenstvo pri príprave žiadosti na riešenie projektov výskumu a vývoja.
Konzultácia nezasahuje do obsahovej stránky projektu a má nezáväzný charakter.

Konzultácie poskytujú kompetentní zamestnanci agentúry v APVV na Mýtnej 23 v Bratislave podľa typu požadovanej konzultácie, zameranej na:

  • formálnu kontrolu žiadosti a jej príloh
  • rozpočet žiadosti
  • vecný obsah žiadosti

Maximálna dĺžka konzultácie je 1 hodina. Rezerváciu môžete uskutočniť minimálne 24 hodín pred jej začiatkom.

Na prihlásenie do rezervačného systému použite údaje, s ktorými sa prihlasujete do Portálu APVV (elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov).